ספר טלפונים – מנהלת הקיבוץ

  • התוצאות מסוננות על פי התו: מ
מזכירות טכנית
קשר: איתן טנא
עבודה: 04-6367188 פקס עבודה: 04-6258070
מנהלת כספים
קשר: אילנית פינשטיין
מנהלת עסקית / מרכזת משק / מנהלת כספים
קשר: אילנית פינשטיין
עבודה: 04-6367002 סלולרי: 050-2023635
מנהלת קהילה
קשר: סמדר כץ
עבודה: 04-6367003 סלולרי: 052-5017192