ספר טלפונים – מנהלת הקיבוץ

  • התוצאות מסוננות על פי התו: מ
מזכירות טכנית
קשר: איתן טנא
עבודה: 04-6367188 פקס עבודה: 04-6258070
מנהלת כספים
קשר: עירית שרון
עבודה: 04-6367864 סלולרי: 054-2620671
מנהלת קהילה
קשר: אירית פואה
עבודה: 04-6367003 סלולרי: 052-3242432
מרכז משק
קשר: ערד סלוצקי
עבודה: 04-6367002 סלולרי: 052-2920282