ספר טלפונים – מנהלת הקיבוץ

  • התוצאות מסוננות על פי התו: ה
הנהלת חשבונות
קשר: עדנה גילאור
עבודה: 04-6367048
הנהלת חשבונות
קשר: יהודית
עבודה: 04-6367005