ספר טלפונים – מנהלת הקיבוץ

ביטוח
קשר: מרים שלומי
עבודה: 04-6367994
הנהלת חשבונות
קשר: עדנה גילאור
עבודה: 04-6367048
הנהלת חשבונות
קשר: יהודית
עבודה: 04-6367005
חשבת שכר
קשר: יעל שחר
עבודה: 04-6367898
מזכירות טכנית
קשר: איתן טנא
עבודה: 04-6367188 פקס עבודה: 04-6258070
מנהלת כספים
קשר: עירית שרון
עבודה: 04-6367864 סלולרי: 054-2620671
מנהלת קהילה
קשר: אירית פואה
עבודה: 04-6367003 סלולרי: 052-3242432
מרכז משק
קשר: ערד סלוצקי
עבודה: 04-6367002 סלולרי: 052-2920282