החינוך הבלתי פורמאלי

מערכת החינוך מיועדת לילדים מכתה א’ ועד סיום י”ב והיא פועלת לאחר שעות הלימודים ובחופשים.

מטרות עיקריות המנחות את ההתנהלות והפעילות:

 1. יצירת מקום בטוח, מכיל, מקבל לכל הילדים והנערים.
 2. יצירת תחושת שייכות לקבוצת בני הגיל.
 3. הקניית כלים ומקום להתאמן על הכישורים הבינאישיים והחברתיים .
 4. הפנמת הקודים המוסריים המקובלים בקהילה.
 5. העצמת חוזקות אישיות.
 6. מפגש עם מגוון התנסויות.
 7. חיבור וקשר עם הקהילה.
 8. שמירה על תקשורת פתוחה עם ההורים.

המערכת מחולקת לקבוצות לפי הגילאים: א-ב, ג-ד , ה-ו , ז-ט, י-י”ב. לכל קבוצה מדריכות/מדריכים בוגרות.

בשנת הלימודים תשע”ו מתחנכים  במערכת  150 ילדים ובני נוער.

שעות הפעילות:

בגילאי א – ו בכל יום לאחר סיום הלימודים עד השעה 16:30 .
בחופשים החל מהשעה 7:30 עד השעה 16:00 .

בגילאי ז- י”ב , כ- 3 פעמים בשבוע בשעות הערב.

הכללים עליהם מושם דגש:

 1. אין לעזוב את שטח חברת הילדים ללא יידוע המדריכים.
 2. אין אלימות. לא פיזית ולא מילולית.
 3. חבלה ברכוש בזדון מחייבת את ההורים ללקיחת אחריות.

כחלק נוסף מהפעילות מתנהל בקיבוץ קן של השומר הצעיר בהובלת שני פעילים בשנת י”ג . החל מכתה ד’ יש לכל קבוצת גיל פעולה קבועה פעם בשבוע וישנם גם אירועים משותפים.

מנהלת המערכת:

דניאלה דרעי

נייד: 050-5601834 , מייל: Daniella.dar@gmail.com