ספר טלפונים – שירותים

  • התוצאות מסוננות על פי התו: מ
מועדון לחבר
קשר: דנה מרן
סלולרי: 050-2056701
מחשוב
קשר: ארנון מן
עבודה: 04-6367164 סלולרי: 054-7908092
מכבסה – עין החורש
עבודה: 04-6127711
משרד אחזקה
קשר: טירן רפאל
סלולרי: 054-7908171 עבודה: 04-6367012