ספר טלפונים – שירותים

  • התוצאות מסוננות על פי התו: ט
טלוויזיה
קשר: יורם סטרול
סלולרי: 054-7908139 סלולרי: 054-7908092 [ארנון]
טלפונים
קשר: אפרים זוהרי
עבודה: 04-6367190 סלולרי: 054-7908055