ספר טלפונים – שירותים

  • התוצאות מסוננות על פי התו: ב
בזק (טלפון קווי)
קשר: אפרים זוהרי
עבודה: 04-6367190 סלולרי: 054-7908055 סלולרי: 054-7908092 [ארנון]
בריכת שחיה
עבודה: 04-6367128