ספר טלפונים – שירותים

ארכיון
קשר: רותי רוזן
עבודה: 04-6367135
בריכת שחיה
עבודה: 04-6367128
דואר
קשר: חגית פרידמן
עבודה: 04-6367808
טלפונים
קשר: אפרים זוהרי
עבודה: 04-6367190 סלולרי: 054-7908055
מועדון לחבר
קשר: דנה מרן
סלולרי: 050-2056701
מחשוב
קשר: ארנון מן
עבודה: 04-6367164
מכבסה – עין החורש
עבודה: 04-6127711
משרד אחזקה
קשר: טירן רפאל
סלולרי: 054-7908171 עבודה: 04-6367012
סדרן רכב
קשר: מאיר גולן
סלולרי: 054-7908170
ספריה
עבודה: 04-6367155
רכז ביטחון
קשר: שמוליק אניג’ר
סלולרי: 054-7908111
שומר לילה
קשר: אפרים סמיט
סלולרי: 054-7908145 עבודה: 04-6367920