החינוך בגיל הרך

במערכת החינוך מתחנכים ילדי תושבים וחברים המתגוררים בקיבוץ, ומספר מצומצם מאוד של ילדים המתגוררים בישובים סמוכים.

המערכת מונה 107 ילדים, המתפלגים לחמש יחידות גיל, החל מבית התינוקות ועד לגן חובה. כל יחידה חינוכית מנוהלת ע”י גננת מוסמכת ולכל יחידה ישנן המשימות החינוכיות התואמות את גיל הילדים, תוך שימת  דגש על קידום והתפתחות אישית של כל ילד.

כמנהלת הגיל הרך, אני מאמינה בעקרונות הגישה ההתפתחותית- אקולוגית, המבוססת על ראיית כל ילד כאדם שלם וייחודי, החי במערכת חברתית- תרבותית רחבה, על ההכרה בזכותו של כל ילד וילד לקבל חינוך המתאים לצרכיו ההתפתחותיים ובחובתם של המבוגרים לדאוג לכך.

הפסיכולוגיה ההתפתחותית רואה בכל שלב ההתפתחות של הילד היבטים רגשיים, קוגניטיביים, חברתיים, מוטוריים ובינאישיים. ע”פ כך, כל שנתון בגיל הרך מתפקד כיחידה חינוכית אוטונומית, התואמת את מאפייני הגיל, ויחד עם זאת, תפיסתי המערכתית היא ראייה של כל יחידה כחלק ממערכת חינוכית, אקולוגית ותרבותית המובילה קו מנחה אחיד, וכל יחידה משפיעה ומושפעת מהאחרות.

בהיבט האקולוגי- אדם גדל בתוך נוף פיזי, סביבה אנושית ומערכת תרבותית, המשפיעה על עיצוב זהותו.

תחושת השייכות של ילדים צעירים מוגבלת למעגלים קטנים שהולכים וגדלים בהתמדה, עם העלייה בגיל: משפחה, החברה הקיבוצית המאפשרת להכיר ולהתחבר למקומות, אירועים ואנשים המיוחדים לקיבוץ, ובהמשך- לארץ, למדינה ולעולם.

הקבוצות המרכיבות את המערכת הגנית הן: ילדים, הורים ועובדי החינוך.

אני רואה בתפקידי חשיבות עליונה בליוו כל אלו לאורך שנותיהם בגיל הרך. זה כולל תקשורת על בסיס יומיומי עם הילדים ועם עובדי החינוך, ודיאלוג פתוח עם ההורים, מתוך הבנה כי שתי מערכות אלו משמעותיות לבנייתה של מערכת חינוכית, שבראש ובראשונה שומרת על ביטחונם של הילדים, בריאותם הפיזית והנפשית, מערכת מקצועית ואיכותית המיישמת ערכים של כבוד האדם, שמירה על הטבע ושמירה על ערכי המקום ועל ההיסטוריה הייחודית שלו.

רווית רון