ספר טלפונים – עסקים בקיבוץ

  • התוצאות מסוננות על פי התו: מ
מדגה
עבודה: 04-6367933
מוסך
עבודה: 04-6367015
מפעל MCP
מרכזיה
עבודה: 04-6367818
מרכז חוגים
קשר: טלי דיין ברנק
עבודה: 04-6367177
משרד אחזקה
קשר: טירן רפאל
סלולרי: 054-7908171 עבודה: 04-6367012