ספר טלפונים – עסקים בקיבוץ

אבוקדו
עבודה: 04-6367874
השכרת דירות
קשר: עדי רובין
עבודה: 04-6367137 סלולרי: 052-7222454
כלבו
קשר: נתן
עבודה: 04-6367985
מדגה
עבודה: 04-6367933
מוסך
עבודה: 04-6367015
מפעל MCP
מרכזיה
עבודה: 04-6367818
מרכז חוגים
קשר: טלי דיין ברנק
עבודה: 04-6367177
משרד אחזקה
קשר: טירן רפאל
סלולרי: 054-7908171 עבודה: 04-6367012
נגריה
קשר: גדי
סלולרי: 054-9202096
רפת
מכון חליבה
עבודה: 04-6367146
רפת
משרד
עבודה: 04-6367197