ספר טלפונים – חינוך

בית תינוקות
עבודה: 04-6367156
גן פשוש
עבודה: 04-6367144
גן צופית
עבודה: 04-6367150
חברת ילדים
כיתות ה-ו
עבודה: 04-6367151
חברת ילדים
כיתות ג-ד
עבודה: 04-6367127
חברת ילדים
כיתות א-ב
עבודה: 04-6367155
נעורים
כיתות ז-ט
עבודה: 04-6367098
פעוטון שקד
עבודה: 04-6367027
פעוטון תמר
עבודה: 04-6367147
רכזת חינוך בלתי פורמאלי
קשר: דניאלה דרעי
סלולרי: 050-5601834
רכזת חינוך הגיל הרך
קשר: רוית רון
עבודה: 04-6367017 סלולרי: 050-8843337