ספר טלפונים – בריאות ורווחה

בית סביון
חדר אחות
עבודה: 04-6367124
בית סביון
דלפק
עבודה: 04-6367125
בית רימון
עבודה: 04-6367134
מרפאה
אחות
עבודה: 04-6367009 פקס עבודה: 04-6367010
רכזת בריאות
קשר: לאה דניאלי
עבודה: 04-6367018 סלולרי: 054-7908069