שיחת קיבוץ

תאריך/שעה
ביום - 09/08/2017
20:00 - 21:30

מיקום
מועדון לחבר