שיחת קיבוץ

תאריך/שעה
ביום - 14/06/2017
20:00 - 22:00

מיקום
מועדון לחבר