שיחת קיבוץ

תאריך/שעה
ביום - 07/06/2017
20:00 - 22:00

מיקום
מועדון לחבר


  1. הצגת תוכנית עבודה ודיווח כללי על הערכות המנהלת וצוותיה.
  2. אישור הצעת החלטה להשוואת תנאי הנקלטים.
  3. דיווח בנושא הסדר הורים / בנים והצגת החלטה בעניין השתתפות בהון האגודה.