קפה עם הנהלת השיוך

תאריך/שעה
ביום - 17/01/2018
20:00 - 22:00

מיקום
מועדון לחבר