קפה עם ההנהלה

תאריך/שעה
ביום - 03/01/2018
20:00 - 22:00

מיקום
מועדון לחבר