קלפי מספר 4/2017

תאריך/שעה
ביום - 26/05/2017
7:00 - 15:00

מיקום
מועדון לחבר


אישור תקציב השמירה לאור השינוי בחוק השמירה