סעו לשלום – נשים עושות שלום

תאריך/שעה
ביום - 03/08/2017
18:00 - 19:30