כנס וסיור בעניין מגרשי האגודה

תאריך/שעה
ביום - 20/10/2017
8:30 - 12:00

מיקום
חדר האוכל