יום ספורט

תאריך/שעה
ביום - 02/09/2017
לאורך כל היום

מיקום
בריכת שחיה


פרטים בהמשך…