חנוכת “בית חם”

תאריך/שעה
ביום - 05/06/2017
9:00 - 11:30

מיקום
בית רימון