חג הקיבוץ

תאריך/שעה
ביום - 03/11/2017
לאורך כל היום