גברת קרש ומר מערוך

תאריך/שעה
ביום - 18/12/2017
17:00 - 18:00

מיקום
ספריה המעפיל